Ekspozīcijas autore  Elīna Kalniņa

  Muzeja virtuālā ekspozīcija “ESI PATS” tika izveidota 2014.gadā. Tās tapšanu rosināja Amatas novada pašvaldība. Ekspozīcija tika veidota ar mērķi:
  · vairot gan vietējās, gan starptautiskās sabiedrības izpratni par Latvijas vēstures notikumiem 20.gadsimta 40. un 50. gados
  · izgaismot vispārcilvēciskas vērtības: taisnīgumu, godīgumu, iejūtību, mīlestību, pašaizliedzību, atbildību.
  Tā vēsta par 5 deportēto latviešu bērnu pieredzi.
Ekspozīcijas varoņus – piecgadīgos Intu Broku, Andri Eglīti un Ivaru Kārkliņu, astoņgadīgo Alni Vanagu un vienpadsmitgadīgo Ilgu Hāgemani, kā arī viņu vecākus- totalitārā padomju vara nepamatoti apsūdzēja “dzimtenes nodevībā”. Par spīti ciešanām un bezcerībai viņi izdzīvoja.
Ekspozīcijas pamatā ir Melānijas Vanagas autobiogrāfiskais darbs “Veļupes krastā”, kas latviešu literatūrā ir viens no spilgtākajiem vēstījumiem par Staļina režīma noziegumiem.
Ekspozīciju ikviens interesents piecās valodās (latviešu, angļu, krievu, franču, vācu) var aplūkot tās virtuālajā mājvietā.  


ESI PATS
                                                                        

 

 Svarīgas atziņas, kas apliecina ekspozīcijā skarto tēmu aktualitāti.
“Vēsture ir tīrības, brīvības un drošības izjūta,”   Melānija Vanaga
“Ir gandrīz neiespējami izprast mūsdienu Latviju, ja mēs nezinām, kāda tā bijusi 20.gadsimtā,”  Liverpūles muzeju apvienības vadītājs Deivids Flemings