Pirmā Amatas pagasta represēto cilvēku tikšanās bija 1989.gada 11.novembrī. 

Pie Amatas pamatskolas mastā pacēla Latvijas karogu. Piedalījās arī Melānija Vanaga.

Skolas zāle pārpilna ļaužu. Šajā tikšanās reizē tika nolemts piemiņas zīmi (vietējo laukakmeni) Sibīrijā bojā gājušajiem amatiešiem novietot uz "Vecdoļu" māju pamatiem. 1949.gada 25.martā izsūtīja arī šo māju saimniekus. 

Regulāras politiski represēto tikšanās piemiņas pasākumos 25.martā un 14.jūnijā, un Melānijas Vanagas atceres pasākumos. 

1.Melānija Vanaga2.Ingrīda Lāce,3.Vilma Liepiņa, 4.Rasma Līne  5.Videvuds Ķelpis        6.Olga Bērtulsone7. Ella Bērziņa 8.Velta Jēkabjāne9. Alma Suipe10.         11.Aina Gobiņa12.Elīna Dubulte13.Emīls Dubults14.Zinta Valaine 14(a)No Z.Valaines pa labi aizmugurē Maija Bomīte 15. Lūcija Kārkliņa16. Lauris Tinuss 17. Vera Dimante 18. Milija Tinusa 19. Āraišu draudzes mācītājs Beģis 20. Viesturs Tinuss