1992.gada 14.jūnijā atklājām politiski represēto cilvēku piemiņas vietu pie Amatas skolas. Vietējā laukakmenī, kurš tagad pārtapis par Svētakmeni, ierakstīti 42 Sibīrijā nomocīto amatiešu vārdi. 

Visus nākamos gadus, līdz pat 2015.gadam, kad beidza pastāvēt vēsturiskajā vietā skola, 25.martā notika Dvēseļu stundas, kurās piedalījās visi skolēni un Amatas novada politiski represētie cilvēki.  Pie mums brauca represētie gan no Cēsīm, gan Raunas uc..

Dvēseļu stundās stāstījām par Svētakmenī ierakstītajiem cilvēkiem, viņu dzīvēm. 

Pēdējos gados katrai no šīm stundām bija īpaša tēma. Runājām par Sibīrijas maizi, par Sibīrijas zemi un debesīm, par vēstulēm no Sibīrijas, par prieku Sibīrijā, par dzelzceļa stacijām, kur stāvēja izsūtīto ešeloni utt..