Piedāvāju ļoti vienkāršotu M.Vanagas pēcsibīrijas radošā darba, dzimtas izpētes darba shēmu. 

1. Vispirms atmiņu pieraksti, visdažādāko avotu izmantošana informācijas iegūšanai. 

2.Iegūtie materiāli atrod savu vietu 3 rokraksta grāmatu sērijās - "Mūži un mirkļi", "Mana dzimtā puse", "Amata"

3. Vienlaicīgi tiek veidots gandrīz 10 metrus garais radu rakstu rullis(dzimtas koks)

Šie trīs lielie darbi tiek veikti no 1957.gada(pēc atgriešanās no Sibīrijas) līdz 20.gs.80.gadu beigām

4. Un tad klajā pakāpeniski nāk latviešu kultūrvēsturē radīts vēl nebijis darbs – "Dvēseļu pulcēšana" septiņos sējumos. Visu 7 grāmatu manuskriptus paspēj uzrakstīt pati M.Vanaga. Tikai 6.grāmatu  "Saules gadi un dzisums" pēc M.Vanagas aiziešanas mūžībā pabeidz visu grāmatu redaktore Vija Jugāne.

“Tāpēc jau pulcēju dvēseles, pētu un rakstu, rādu vienkop, lai pati mana dzīvā radu draudze, lai pati mana tauta savās saknēs redzētu sevi stiprāku, justos pašlepnāka, pašapzinīgāka savā tik sīksti un pacietīgi izturētā pagātnē, savā ticībā tautas nemirstībai.”M.Vanaga

"Dvēseļu pulcēšana"  - tāds ir kopējais visu 7 grāmatu sērijas nosaukums:

“Šajā vēstījumā aizgājēji ir atmodināti un kā dzīvi iziet cauri katrs savam laikam … esmu sasējusi saiti starp dzīvi un aizdzīvi, … starp paaudzi un paaudzi.”M.Vanaga

1. grāmata - "Tēva cilts "– 1993.

2.grāmata -  "Mātes cilts" – 1995.

3. grāmata "Baiļu birgā" – 1995.

4.grāmata  "Dziesmu vara" – 1996.

5.grāmata" Iedzīvoju pasakā" – 1997.

6.grāmata " Saules gadi un dzisums" – 1998.

7.grāmata "Veļupes krastā" – pirmoreiz izdota 1991.gadā, atkārtoti – 1999.gadā .

Tas ir spilgts vēstījums par izsūtījuma gadiem Sibīrijā. Visus darbus izdevis apgāds “Karogs”, redaktore Vija Jugāne. Melānijas Vanagas stāsts par sevi un savu dzimtu skar visu Vidzemes novadu un visu Latviju.

Grāmatās izsekota vairāku dzimtu vēsture, sākot no leģendām par 700 gadus veciem notikumiem, cauri vēsturiskiem laikiem. Pirms tam lasītas baznīcu grāmatas, muižu dvēseļu revīziju protokoli, tiesu protokoli.

Grāmatu varoņi lielākoties ir vienkārši cilvēki, kuru dzīves rakstniece pēta, apraksta, ieraksta tēvzemes liktenī, ieraksta vēsturē. “No senrakstiem, dienasgrāmatām, istabaugšu birām esmu izcēlusi daudz nevienam vairs zināmu notikumu un patiesību,” saka Melānija Vanaga. Rakstniece atzīst, ka “nav bijis viegli apdvēseļot arhīva materiālus”. Mūsdienām tuvojoties, uzklausītas un pierakstītas cilvēku atmiņas.

Neviena no Dvēseļu pulcēšanas grāmatām nav tukšumā sākta. Rokrakstā rakstīto grāmatu skaits sniedzas krietni pāri simtam. Tās ir grāmatu sērijas “Mūži un mirkļi”, “Mana dzimtā puse”, “Amata”. Pirms sāka darbu pie grāmatām, Melānija Vanaga veidoja savas dzimtas koku – 9 metrus garo ģenealoģijas rulli.

Cita pie citas uz garā ruļla noteiktā kārtībā sazīmētas sīkas šūnas. “Šajā tabelē katrs cilvēks ir savā noteiktā vietā, tā kā tāds elements Mendeļejeva sistēmā.” Dzimtas saknes sniedzas 14 paaudžu dziļumā līdz 1600.gadam. Gandrīz katra cilvēka mūžs un dzīves gājums ir aprakstīts grāmatās.