Divas grāmatas no Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatu sērijas "Mūži un Mirkļi".

Melānijas Vanagas rokrakstu grāmatu sērijā "Mūži un mirkļi" ir vairāk nekā simts grāmatu. 

Visas grāmatas caurvij stāsts par Melānijas Vanagas tuviniekiem no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, paralēli varam izsekot notikumiem Latvijas vēsturē. 

Tas ir dziļi personīgs stāsts - pašas rakstnieces atmiņas, radu atmiņas, teikas, leģendas, arhīvu materiāli, uc..dokumenti.

M.Vanaga izmanto dažādu autoru Latvijas vēstures grāmatas, kuras  padomju gados "nedrīkst būt pieejamas", kurām ir jābūt iznīcinātām. 

Bīstami ir lasīt, bīstami ir rakstīt. Bet Melānija Vanaga lasa un raksta, pārliecināti, mērķtiecīgi, darbam veltīdama gandrīz visu savu laiku, diendienā, gadu no gada.  Un tā turpat 40 gadus.

 Daudz ir fotogrāfiju, par katru fotogrāfiju ir informācija.

 M.Vanaga izmanto jebkuru laika liecību - biļetes, rēķinus, afišas, daudz laikrakstu, žurnālu fragmentu ielīmju. 

Visām rokraksta grāmatām ir līdzīga uzbūve - pirmajā atvērumā skaidrojums, kad, kur, cikos grāmata sākta rakstīt, katrai ir ievads(priekšvārds), pēcvārds, norādes par galvenajiem notikumiem un saturs, arī pašas autores darba vērtējums, jāsaka - M.Vanaga bija paškristiska, gandrīz vienmēr teikdama, ka uzrakstītais varētu būt labāks, bet reizē sevi attaisnodama, ka trūkst laika, jo pašas iecerētā, paveicamā  darba apjoms bija milzīgs.  


Sadarbībā ar LNB, M.Vanagas tuviniekiem, Cēsu novada pašvaldību ir jau digitalizētas M.Vanagas rokraksta grāmatu sērijas 

"MŪŽI UN MIRKĻI" pirmās septiņas grāmatas. 

Lieliska iespēja iepazīties, lasīt jau tūlīt! 

Mūži un Mirkļi : 1.daļa : Aizlaiku dziļumā -  Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 2.daļa : Leģendas. Jēkaba cilts. Mārcis aizbēg - Spiediet šeit  

Mūži un Mirkļi : 3.daļa : Rubju cilts. Brenča bērni. Līņu Šleijas - Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 4.daļa : Mārtiņš. Mežsargs Kārlis. Zvaigznītes. Leimaņi - Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 5.daļa : Zanīte. Gobiņi. Kubiāsi-Zelmeņi. Neļķu traģēdija - Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 6.daļa : Ruku Anna. Kalēju Baumaņu papīros. Putnu Reinīts -  Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 7.daļa : Jāzepi. Stākas Šleijas. Mīļmāte. Daibes Andža. Grūbes -  Spiediet šeit