JAUNUMI 

LNB Digitālās bibliotēkas krājumi papildināti ar 18 M.Vanagas grāmatas "Veļupes krastā" varoņu video intervijām. 

M.Vanagas mājas lapa palīdzēs viegli nokļūt Digitālajā bibliotēkā un skatīties, klausīties intervijas.  

1.Guntis Eglītis - spiediet šeit

2.Valda Zvejniece - spiediet šeit

3.Konstantīns Velde - spiediet šeit

4.Elga Renāte Ārgale - spiediet šeit

5.Olafs Gūtmanis - spiediet šeit

6.Ilga Alksne - spiediet šeit  

7. Ziedonis Hāgemanis - spiediet šeit

8.Inta Krišjāne - spiediet šeit  

9.Inta Krišjāne - papildinājums 2010.gadā ierakstītajai intervijai - spiediet šeit

10.Rolands Ignašs - spiediet šeit

11.Ilze Broks - spiediet šeit

12.Andris Eglītis - spiediet šeit

13.Ivars Edvīns Kārkliņš - spiediet šeit  

14.Dzintars Zālītis - spiediet šeit

15.Ilmārs Blumbergs spiediet šeit

16.Lūcija Volberga - spiediet šeit

17.Inta Rando - spiediet šeit

18.Atis Prauliņš - spiediet šeit

19.Aleksandra Zviedre - spiediet šeit

Melānijas Vanagas muzejā biežs viesis bija mākslinieks, grafiķis Dainis Rožkalns, vairāki viņa darbi veltīti M.Vanagai 

2011.gada rudenī ierakstījām sarunu ar mākslinieku Daini Rožkalnu viņa mājā Cēsu novada Liepā 

Dainis Rožkalns  - spiediet šeit


 

 Saistoša informācija - Amatas pagasta senioru biedrības "Dzīvesprieks" un Melānijas Vanagas muzeja realizētā projekta "Amatas mājvietu stāsti" materiāli ik dienas lasāmi, skatāmi un arī papildināmi, varbūt pat labojami  Ģikšu bibliotēkā. - bibliotekāre Dace Lāce


 LNB ir pabeigusi septiņu M.Vanagas rokraksta grāmatu "Mūži un Mirkļi" digitalizāciju. Digitalizācijas darbs bibliotēkā turpinās.

Gaidām nākamās grāmatas! 

Lasiet tūlīt!

 Mūži un Mirkļi : 1.daļa : Aizlaiku dziļumā -  Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 2.daļa : Leģendas. Jēkaba cilts. Mārcis aizbēgSpiediet šeit 

Mūži un Mirkļi : 3.daļa : Rubju cilts. Brenča bērni. Līņu ŠleijasSpiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 4.daļa : Mārtiņš. Mežsargs Kārlis. Zvaigznītes. Leimaņi - Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 5.daļa : Zanīte. Gobiņi. Kubiāsi-Zelmeņi. Neļķu traģēdija - Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 6.daļa : Ruku Anna. Kalēju Baumaņu papīros. Putnu Reinīts -  Spiediet šeit

Mūži un Mirkļi : 7.daļa : Jāzepi. Stākas Šleijas. Mīļmāte. Daibes Andža. Grūbes -  Spiediet šeit


 


Jaunākais muzeja darbībā 

M.Vanagas muzejs veicis saskaņošanas darbu starp M.Vanagas tuviniekiem un LNB par M.Vanagas  rokrakstu grāmatu sērijas "Mūži un Mirkļi" digitalizācijas uzsākšanu LNB. 

Vēsturnieks Edgars Žīgurs turpina strādāt pie vēsturnieka, Āraišu draudzes mācītāja P.F.Bērenta 1927.gadā izdotās grāmatas "Āraišu baznīca un draudze 700 gadu gaitā". Tas ir darbs pie P.F. Bērenta grāmatas mūsdienīgas versijas izstrādes. 

Piezīme - rokrakstu grāmatu "Mūži un Mirkļi"(vairāk nekā 100grāmatu) mantinieki ir M.Vanagas tuvinieki. Bet ir nolemts atļaut uzsākt šo grāmatu digitalizācijas procesu, tādējādi tās kļūs pieejamas  arī visiem interesentiem.   

LNB Digitalizācijas nodaļa sadarbībā ar M.Vanagas tuviniekiem, M.Vanagas muzeju un Cēsu novada pašvaldību ir digitalizējusi jau pirmās septiņas M.Vanagas rokraksta grāmatu  sērijas"Mūži un Mirkļi" grāmatas.  Grāmatas jau ir lasāmas LNB Digitālajā bibliotēkā. 

Vairāk informācijas un jau iespēja lasīt (saites)  arī sadaļas "Ko var paveikt viens cilvēks" apakšsadaļā - Mūži un Mirkļi 

                                                                                                                                                                  

Melānijas Vanagas muzejam veltīta sadaļa izveidota arī interneta vietnē www.historia.lv       Spiediet šeit

Informāciju vietnē apkopojuši, apstrādājuši, ievietojuši mg.hist.Edgars Žīgurs un vēsturnieks,www. historia.lv redaktors Valters Grīviņš 

Ļoti daudz saistošas informācijas par Amatas un Drabešu pagasta vēsturi - muižas, mājas, baznīca utt..