Muzeja ekspozīciju veido:

Materiāli par septiņām M.Vanagas publicētajām grāmatām.

M.Vanagas Radu rakstu rullis.

M.Vanagas dzīvi un darbu raksturojoši priekšmeti.

M.Vanagas tuviniekiem un arī novada politiski represētajiem piederošas lietas- katra ar spilgtu stāstu par vēsturi.

Vēl citā muzeja istabā- padomju skolu  raksturojoši priekšmeti un lietas- 20.gs.60.gadu skolas soli, mācību grāmatas, padomju skolēnam domāti žurnāli un avīzes, daiļliteratūra, pionieru organizācijai veltīts stends.

Jaunums- bijusī skolas zāle atguvusi  savu  sākotnējo izskatu, tā nu ir klases telpa, kādā 1912.gadā sāka mācīties mazā Melānija Šleija(Vanaga)

Pavisam tuvu muzejam - Svētakmens - politiski represēto cilvēku piemiņas vieta.

Pavisam tuvu muzejam -Sibīrijas zemnīca - vienīgā Latvijā, ar Amatas novada atbalstu to cēla viens no M.Vanagas izsūtījuma vietas(Krasnojarskas novada Tjuhtjetas)tā laika bērniem - Andris Eglītis. Tā ir līdzīga  zemnīcai, kādā izsūtījuma laikā Sibīrijā dzīvoja M.Vanaga.

Īpašais muzejā- visu, ko varam redzēt un dzirdēt, izceļ, apliecina, paspilgtina unikāla informācija:

  •     M.Vanagas rokrakstu grāmatas
  •     daudz paša muzeja izpētes darba rezultātā iegūto materiālu -politiski represēto video intervijas, Sibīrijas ekspedīcijās    filmētais utt..