Lapas karte:

IEVADS
                Muzeja piedāvājums

                   Kontaktinformācija  


JAUNUMI

MUZEJS           
                Stāsts par ēku
                                      fotogalerija
                Ekspozīcija
                                       fotogalerija
                Svētakmens
                                      fotogalerija s
                 Zemnīca          
                                      fotogalerija 
                 Muzeja darbība 
                                       fotogalerija 
                

                
MUZEJA PASĀKUMI 
                   Pirmā Amatas pagasta represēto tikšanās  
                  "Dvēseļu stundas"  
                  "Amatas novada 5 pagasti" 
                   Skolēnu pārgājiens "Pa Melānijas Vanagas pēdām" 
MELĀNIJA VANAGA PAR SEVI
                   Fotogalerija 
                  Melānijas Vanagas domas 
UZZINI PAR MELĀNIJU VANAGU VAIRĀK
                  Bukleti 
                  Intervijas 

                                    Ar M.Vanagu 
                                    Ar M.Vanagas vedeklu Rūtu Vanagu un mazmeitu Ievu Vanagu
                                    Ar M.Vanagas mazmeitu Aiju Baronu 
                                    Ar M.Vanagas muzeja veidotāju Ingrīdu Lāci 
                                    Ar Melānijas lomas atveidotāju filmā "Melānijas hronika"-  Sabini Timoteo 

                  Par filmu "Melānijas hronika"
                                     fotogalerija "Melānijas hronika"
                                     NKC "Melānijas Vanagas ceļš uz Sibīriju"
                                     NKC par filmu "Melānijas hronika"
                                    "Kino Raksti"- "Melānijas hronika bez skaņas"
                                     Mistrus Media  - "Visu laiku snieg"(filma par filmu) 
                    Teātra izrāde "Veļupes krastā" 
                                        fotogalerija - Nacionālais teātris Amatas KC 
                     Radiolasījumi  
KO VAR PAVEIKT VIENS CILVĒKS

                   "Mūži un mirkļi"- rokrakstu sērija 
                   "Dvēseļu pulcēšana"- 7 publicēto grāmatu sērija 

                    "Mana dzimtā puse "- rokrakstu sērija

                   "Amata"- rokrakstu sērija 
MANA AMATA - STĀSTU, ATMIŅU, TĒLOJUMU FRAGMENTI
                    Mana Amata - foto - Melānija Vanaga             
                    Mana Amatas - foto - Lūcija Kārkliņa
 VIRTUĀLĀ EKSPOZĪCIJA "ESI PATS"
                     Mācību stundas skolām 
 AMATAS NOVADA IZPĒTE TURPINĀS
                    Vecsaimniecības Amatas pagastā 
                     Amatas mājvietu stāsti 
                     Amatas novada skolēni "Pa Melānijas Vanagas pēdām"  
                    Svētvietas Amatas pagastā  
                    Amatas pagasts senajās kartēs un mūsdienās