M.Vanagas muzeja pasākumā 2023.gada 3.novembrī stāsta
vēsturnieks Edgars  Žīgurs:

 Prezentācija-Amata-2023