Par Āraišu draudzes mācītāja, vēsturnieka P.F.Bērenta grāmatu "Āraišu baznīca un draudze savā 700 gadu gaitā" (1927)

Melānijas Vanagas muzeja pasākumā  2022.gada 28.oktobrī stāsta

vēsturnieks Edgars Žīgurs  

  Prezentācija  Āraiši.pdf