"Ekspozīcijas galvenā mērķauditorija ir pusaudži un jaunieši vecuma posmā no 12 līdz 18 gadiem." E.Kalniņa

Izmantojot Elīnas Kalniņas virtuālās ekspozīcijas "ESI PATS" saturu, pedagogi izveidoja 5 dažādu mācību stundu materiālus. Iniciatore šim darbam ekspozīcijas autore - Elīna Kalniņa.

Paldies, par atsaucību un darbu pedagogiem - Oskaram Kaulēnam, Edgaram Bajarunam, Sintijai Soboļevai, Bruno Baham, Valentīnai  Voicišai! 

Aicinu likt lietā kolēģu veikumu, aicinu radīt arī jaunas stundu apdares, iespējams,  izmantojot ne tikai virtuālās ekspozīcijas saturu, bet visus pieejamos materiālus par rakstnieci, kultūrvēsturnieci Melāniju Vanagu. Un tad mēs varētu papildināt šo zemāk uzskaitīto stundu sarakstu. 

                                                                                                                                           skolotāja, M.Vanagas muzeja veidotāja Ingrīda Lāce


         Vēstures stunda 9. un 12. klasei 

                 Mācību stundas plāns 

1.darba lapa 

2.darba lapa

                                                                                      Ģeogrāfijas stunda 9.klasei

                Mācību stundas plāns 

                                        Izdales materiāls "Migrācijas veidi" 

2.darba lapa 

 3.darba lapa 

4.darba lapa

                                                                                      Vizuālās mākslas stunda 5.-12.klasei

                  Mācību stundu plāni 

                     Prezentācija "Komikss"

            1.pielikums "Ceļš" 

                2.pielikums "Glezna"

                  3.pielikums "Piemērs"

                         Klases audzināšanas stunda 6.-8.klasei 

 Anotācija

                      Mācību stundu plāni 

                                          Prezentācija "Sargi savu dvēseli"

Vēstules 
  Aploksne 
                                      Darba lapa "Vērtību piramīda"
                                                   Darba lapa "Manas dvēseles kopšana"

                                                                                          Sociālo zinību stunda 5.klasei 

     Anotācija 

                           Mācību stundas plāni 

                                              Prezentācija "Ceļojums pagātnē"

          Darba lapa  

      Info lapa