Sibīrijas zemnīcas celšanas iniciators M.Vanagas muzeja tuvumā bija Sibīrijas bērns - Andris Eglītis.  Arī viņš kopā ar mammu Luīzi un brālīti Gunti izsūtījuma gadus pavadīja turpat, kur M.Vanaga - Krasnojarskas novada Tjuhtjetā(1941-1957). Mazais brālītis Kārlītis tika apglabāts Tjuhtjetas kapsētā.

Atgriežoties no Sibīrijas, cieša saikne izsūtīto starpā saglabājās. Andris Eglītis atcerējās zemnīcu, kādā izsūtījuma laikā dzīvojusi Melānija Vanaga, un vēlējās līdzīgu uzcelt muzeja tuvumā. Ar Amatas novada pašvaldības un Cēsu pilsētas atbalstu ideja tika realizēta 2010. gadā.

Pirmie zemnīcu redzēja un novērtēja uz muzeju atbraukušie Sibīrijas bērni - bijušie tjuhtjetieši.

Zemnīcas iekārtojums ļoti līdzīgs M.Vanagas zemnīcas iekārtojumam.

Zemnīcā ir unikāli, vēsturiski priekšmeti, atvesti no Tjuhtjetas muzeja - bērza tāss trauks - tujesok, māla krūze - krinka un petrolejas lampa.