Galerija - Melānija Vanaga

Piedāvājam ieskatu Amatas upes sākuma meklējumos(Nītaures pag. ezers Kūkālītis), gājusi, meklējusi, fotografējusi un kartes zīmējusi Melānija Vanaga.

Amatas upes baseina izpēti sākusi 1968.gada vasarā - jūlijā.