Informācija par ēku, kurā atrodas muzejs

 Ēka ir celta kā skola un 144 gadus bijusi skola.

celta 1871.gadā, skolas zeme bijusi 94 pūrvietas, puse pirkta no pagasta pašvaldības, otru pusi dāvinājis Spāres muižas īpašnieks.

 Nosaukumu maiņa: 

                          Spāres – Doles 1. pakāpes pamatskola  1871. – 1944.

                          Spāres – Doles nepilnā vidusskola          1944. – 1947.                          

                           Rencēnu nepilnā vidusskola                           1947.  - 1950.

                          Rencēnu septiņgadīgā skola                    1950. -  1962.

                          Rencēnu astoņgadīgā skola                     1962. – 1988.

                          Amatas deviņgadīgā skola                       1989. – 1992.

                          Amatas pamatskola                                   1992. - 2015.            


Īsa skolas vēsture

Mācības uzsāktas 1871.gada 8. novembrī. Tajā laikā skolā mācās 41 skolēns.

Pirmais pārzinis Jānis Ozoliņš – Āraišu draudzes skolas audzēknis, beidzis Cimzes semināru. Jānis Ozoliņš dzimis 1847.gada 12.jūnijā Drabešu pagasta “Ratniekos”. Skolas pārzinis  bijis no 1871.gada – līdz 1895.gadam.

 Šī ir arī rakstnieces Melānijas Vanagas (dzim.Šleijas) pirmā skola (1912.gads)

 2000.gada 2.septembrī vienā no skolas telpām tiek atklāta Melānijas Vanagas muzejistaba.

Vēsturiskajā vietā skola beidz pastāvēt 2015.gadā

Pašlaik ēkā ir muzejs un veco ļaužu māja.