Šajā sadaļā apmeklētāji var paviesoties virtuālajā ekspozīcijā "ESI PATS", kā arī skolotāji var izmantot šīs tēmas mācību plānus un darba lapas vēstures, ģeogrāfijas,  vizuālās mākslas, sociālo zinību un  klases audzināšanas stundā