Amatas pamatskolas ēka 21.gs.

Melānijas Vanagas muzejs atrodas dažās no skolas vēsturiskās ēkas telpām.

Ar Amatas novada pašvaldības atbalstu muzejs izveidots 2000.gadā. 

Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur varam uzzināt vairāk par rakstnieci un viņas mūža darbu.

Tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur ir uzcelta zemnīca - kā piemērs izsūtīto mītnes vietām.

Ar rakstnieces atbalstu 1992.gadā atklāja piemiņas vietu Sibīrijā nomocītajiem amatiešiem.

 Šīs sadaļas apakšsadaļās  sniegta plaša informācija par muzeju.