Vairāku desmitu gadu garumā izveidojušās muzeja tradīcijas - ikgadēji pasākumi. 

(informācija  tiks  pakāpeniski papildināta, fotogalerijas tiks pievienotas)
  • 1989.gada novembrī Latvijas karoga pacelšana pie skolas(piedalās M.Vanaga) 
  • pirmā Amatas politiski represēto tikšanās Amatas skolā -1989.gada 11.novembrī(piedalās M.Vanaga)
  • pieminekļa (Svētakmens) Sibīrijā nomocītajiem amatiešiem atklāšana 1992.gada 14.jūnijā(piedalās M.Vanaga)
  • rakstnieces M.Vanagas rokrakstu grāmatu sērijas "Amata" digitalizācija LNB 1996.gadā 
  • skolēnu, skolotāju un politiski represēto cilvēku tikšanās "Dvēseļu stundās" ik gadu 25.martā, sākot jau ar 1989.gadu  līdz 2015.gadam
  • Rakstniecei Melānijai Vanagai veltītie rudens pasākumi. 
  • Amatas novadam un Amatai veltītie pasākumi. 
  • Muzeju nakts 

     Rakstnieces, kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas muzejistaba tika izveidota  2000.gada vasarā vienā no Amatas pamatskolas telpām(skolot. ist.), bet Melānijai Vanagai un novada politiski represētajiem cilvēkiem veltītie pasākumi jau notika kopš 1989.gada novembra.