2015.gada rudens - rakstniecei, Amatas novada pētniecei M.Vanagai -110 

M.Vanagas muzejs aicina visu novada skolu skolēnus turpināt Amatas upes baseina izpēti - ir pārgājiena nolikums, uzdevumi, tiek piedāvāti M.Vanagas izpētes materiāli. Tātad, domājam maršrutus, iepazīstam materiālus, dodamies pārgājienā, izzinām savu novadu.  Kad apkopoti pārgājienu rezultāti, tiekamies Amatas novada KC 

Ar nopietno, vispusīgo pārgājiena izvērtējumu varat iepazīties sadaļas Amatas novada izpēte turpinās apakšsadaļā. 

Šeit vairāk fotogrāfiju. 

Video materiāli un skolēnu apkopotie pārgājienu materiāli skatāmi M.Vanagas muzejā

Foto - A.Jansons 

Pārgājiena "Pa Melānijas Vanagas pēdām" noslēguma pasākums.  

KC zāle pārpilna - skolotāji, skolēni no visām Amatas novada skolām - Nītaures, Zaubes, Skujenes, Sērmūkšiem, Amatas, Drabešiem, Līviem, Spāres.

Ļoti atsaucīgi un aktīvi iesaistījās Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi - tieši viņi sagatavoja balvas. 

Pie sienām - skolēnu zīmējumi, uz galdiem pārgājienu materiāli, katra skola prezentē pārgājiena rezultātus.