Rakstu cikls "Amatas Avīzē"       

Foto: Lūcija Kārkliņa 

Tikai retais zina, ka rakstniece, kultūrvēsturniece Melānija Vanaga pēc atgriešanās no Sibīrijas vairākus gadu desmitus veltījusi Amatas upes baseina izpētei. Materiāli apkopoti 14 rokraksta grāmatās. Amatas aprakstu papildina arī fotogrāfijas. Rokrakstu albumi ir dzimtas mantojums. 

1996.gadā Latvijas Nacionālā  bibliotēka sadarbībā ar M.Vanagas muzeju digitalizēja M.Vanagas rokrakstu grāmatu sēriju "Amata"

2014.gada nogalē ar M.Vanagas vedeklas Rūtas Vanagas atļauju M.Vanagas muzeja vadītāja I.Lāce  sāka publicēt īsus fragmentus Amatas novada informatīvajā izdevumā "Amatas Avīze"

 Melānija Vanaga 1975. gadā rakstīja: „Neviens cilvēks nespēj uztvert un aptvert visu, pat par mazāko nieku, kur nu vēl par veselu upi. Ar vienām acīm vien Amatas skaistums nemaz nav aptverams. Tāpēc tik svarīgi būtu tieši vairāki redzējumi un pārdzīvojumi, vairāku cilvēku domas un attieksme pret Amatas upi. Par Amatu ir sakrāts daudz un tomēr tālu ne viss. Nekā te nav par augiem, par putniem, par dzīvniekiem, kas apdzīvo Amatas krastus. Trūkst daudzu pieamatas māju... Es ļoti vēlētos, lai vismaz viena dzimtenes upe būtu iespējami pilnīgi iepazīta, izprasta, iemīlēta, vārdos un bildēs parādīta, tādēļ aicinu katru šīs „Amatas” lasītāju tuvākā vai tālākā nākotnē to papildināt ar savām domām un sajūtām.


Ievads.   Amata ir mans prieks
           LASĪT 

1.   Vadātājs
            LASĪT


2.   Pa Amatas veco ceļu uz Čigānu līci un Vēju krastu
             LASĪT

3.   Amata-68
             LASĪT


4.   Nakts Pērļu līcī
             LASĪT

5.   Caur Lakstīgalu ciemu līdz Baložu skolai
             LASĪT

6.   Nedienas leja
             LASĪT

7.   Saullēkta himna
             LASĪT

8.   Sīļukalna priede
             LASĪT


 9.   Ap Dzirnupi

           LASĪT 

10.   Uz Doļu pilskalnu 

             LASĪT

11.   Es eju un eju...
             LASĪT


12.   Amatas pēdējais skaistums
             LASĪT

13.   Solījums Pērkonam
             LASĪT

14.  Cauri Skujenei
             LASĪT

15.   Spēlējam paslēpšanos
             LASĪT

16.   Maigs mīlas sauciens
             LASĪT