Gudrā, viedā un reizē tik ļoti vienkāršā  lauku sieva Milija Šekava dzīvoja, strādāja un rakstīja dzeju 20.gs šeit, Amatā, vēl precīzāk, Rencēnos. 

Melānija Vanaga un Milija Šekava bija pazīstamas, ne reizi vien tikušās. Abas saistīja arī sarakste.  Abām tuva Amata. Tik Milija par Amatu - gan dabu, gan pārdzīvojumiem, gan darbiem - rakstīja dzejā. M.Vanagas muzejs apkopoja M.Šekavas dzejoļus un 2021.gada vasarā ar Amatas novada pašvaldības atbalstu izdeva M.Šekavas dzejas  grāmatu "Pie mums - Amatā". 

Dzejoļu grāmata “Pie mums - Amatā”