Šīs tēmas apakšsadaļās atspoguļoti Amatai veltītie M. Vanagas stāsti, viņas un L. Kārkliņas uzņemtās fotogrāfijas, 


Foto - L.Kārkliņa