Amatas novada 5 pagasti  

Amatas novads izveidojās jau 2000.gadā, labprātīgi apvienojoties 2 pagastiem - Drabešu un Amatas.

Bet 2009.gadā visā valstī notiekošās reformas rezultātā Amatas novadam pievienojās vēl trīs pagasti - Skujenes, Nītaures, Zaubes. 2009.gada novembrī Amatas KC notiek pasākums, kurā iepazīstamies ar visiem pagastiem. Pagastu bibliotekāres sariktējušas izstādi. Novada vadītāja Elita Eglīte stāsta par novadu kopumā, savējie viedie cilvēki - Apalu ģimene - par novada vēsturi. Katra pagasta cilvēki par savu pagastu. 

Muzejā glabājas videoieraksti. 

Foto - A.Jansons